Απόφαση έγκρισης πρακτικού της 3ης συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και-Αξιολόγησης προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την προμήθεια ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής των τετράτροχων και δίτροχων οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. στην Π.Ε. Θες/νικης περιόδου 2021-2022 (Διακ.11/20), καθώς και ανακήρυξης μειοδότη για το Τμήμα 1 τετράτροχα οχήματα Πόλης Θεσσαλονίκης.

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πρακτικού της 3ης συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και-Αξιολόγησης προσφορών, του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την προμήθεια ανταλλακτικών, συντήρησης και επισκευής των τετράτροχων και δίτροχων οχημάτων των υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ. στην Π.Ε. Θες/νικης περιόδου 2021-2022 (Διακ.11/20), καθώς και ανακήρυξης μειοδότη για το Τμήμα 1 τετράτροχα οχήματα Πόλης Θεσσαλονίκης.
Ημ/νια: 08/09/2021 14:06:36
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑ: ΨΩΠΓΟΡ1Υ-Ω1Ζ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar