Έγκριση 3ου Πρακτικού για την κατακύρωση σύμβασης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος 132676 και με τίτλο μελέτης «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος έως 1400cm3»

Θέμα: Έγκριση 3ου Πρακτικού για την κατακύρωση σύμβασης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α Συστήματος 132676 και με τίτλο μελέτης «Προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος έως 1400cm3»
Ημ/νια: 08/09/2021 09:16:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: ΨΙΨΠΩΞΘ-ΣΓΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar