Έγκριση του 1ου Πρακτικού Γνωμοδότησης που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο μελέτης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 384.400,00€ και σύμφωνα με την 22563/25-05-2021 Διακήρυξη Δημάρχου

Θέμα: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Γνωμοδότησης που αφορά τον διαγωνισμό με τίτλο μελέτης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 384.400,00€ και σύμφωνα με την 22563/25-05-2021 Διακήρυξη Δημάρχου
Ημ/νια: 08/09/2021 14:43:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΑΔΑ: ΡΠΥΑΩΞΘ-6Ε4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar