ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΤΕΛ, 6ος 2021, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΩΝ 2019-20 Κ 2020-21 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 360/2020 Χ.Ε.).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΩΣ Η ΑΡ. 010-4590-03-12-08 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡ

Θέμα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΚΤΕΛ, 6ος 2021, ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧ.ΕΤΩΝ 2019-20 Κ 2020-21 (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 360/2020 Χ.Ε.).ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΝΟΜΙΜΩΣ Η ΑΡ. 010-4590-03-12-08 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡ
Ημ/νια: 07/09/2021 12:18:48
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3607Λ9-ΒΞΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar