Επικύρωση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 2ου πρακτικού ελέγχου των οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την : Προμήθεια μηχανημάτων της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Θέμα: Επικύρωση 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και 2ου πρακτικού ελέγχου των οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Αποσφράγισης, Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την : Προμήθεια μηχανημάτων της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας
Ημ/νια: 07/09/2021 11:34:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΔΑ: Ψ7Ν4Ω0Ο-29Υ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar