Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών & κατακύρωσης αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Τρικάλων έτους 2021-2022»

Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού, ελέγχου δικαιολογητικών & κατακύρωσης αναδόχου της προμήθειας: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Τρικάλων έτους 2021-2022»
Ημ/νια: 07/09/2021 12:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦΣΦΟΕΘ4-32Γ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar