Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αμφιλοχίας συν . προυπ. # 168.600,00 Ευρώ»

Θέμα: Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την
«Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Αμφιλοχίας συν . προυπ. # 168.600,00 Ευρώ»
Ημ/νια: 06/09/2021 20:54:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΥΑΩΨΞ-ΠΤΨ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar