Έγκριση πρακτικού 3 (οριστικοί ανάδοχοι) για την προμήθεια Καυσίμων – Λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας και λοιπών φορέων έτους 2021 (διαδικασία διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού)

Θέμα: Έγκριση πρακτικού 3 (οριστικοί ανάδοχοι) για την προμήθεια Καυσίμων – Λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας και λοιπών φορέων έτους 2021 (διαδικασία διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού)
Ημ/νια: 06/09/2021 14:06:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΡΡΩΕΗ-ΟΧ4
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar