Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του υπ’ αριθ. 12650/20-04-2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» (αριθμός συστήματος 114960 «Προμήθεια οκτώ (8) επιβατικών βενζινοκίνητων οχημάτων»). Ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας.

Θέμα: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του υπ’ αριθ. 12650/20-04-2021 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Ή ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» (αριθμός συστήματος 114960 «Προμήθεια οκτώ (8) επιβατικών βενζινοκίνητων οχημάτων»). Ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας.
Ημ/νια: 06/09/2021 10:38:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛΤΩΕΡ-ΝΙΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar