Περίληψη Διακήρυξης με ΑΠ 4166/03.09.2021 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κέας και Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2021 – 2022

Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης με ΑΠ 4166/03.09.2021 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κέας και Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2021 – 2022
Ημ/νια: 03/09/2021 10:55:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΓΙΩΕΔ-ΛΙΒ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar