ΑΑΥ 1906/999.0300000 ΑΛΕ 2420905001 ΠΟΣΟΥ 2.000,00 ΕΥΡΩ. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. (Για δαπάνη των εξόδων δημοσίευσης σε εφημερίδες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρχικού και τυχόν επαναληπτικών) που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022, μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).

Θέμα: ΑΑΥ 1906/999.0300000 ΑΛΕ 2420905001 ΠΟΣΟΥ 2.000,00 ΕΥΡΩ. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ. (Για δαπάνη των εξόδων δημοσίευσης σε εφημερίδες του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αρχικού και τυχόν επαναληπτικών) που αφορά προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022, μέχρι εξαντλήσεως του αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).
Ημ/νια: 03/09/2021 13:13:49
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 63Χ6ΟΡ1Θ-ΛΦΛ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar