Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε την 3/8/2021, με χρήση μηχανημάτων έργου, προσφυγή στην διαδικασία διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχων, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2γ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών (αριθμ. 9/2021 μελέτης) και επιλογή αναδόχων

Θέμα: Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε την 3/8/2021, με χρήση μηχανημάτων έργου, προσφυγή στην διαδικασία διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχων, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2γ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών (αριθμ. 9/2021 μελέτης) και επιλογή αναδόχων
Ημ/νια: 02/09/2021 11:59:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ0ΙΩΛ5-ΦΟΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar