264/2021 ΑΟΕ. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2022 και 2023» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Θέμα: 264/2021 ΑΟΕ. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και Λιπαντικών για τις Ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής, των Νομικών του Προσώπων Δ.Ε.Υ.Α.Κ, ΚΕ.ΜΕ.Α, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2022 και 2023» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Ημ/νια: 01/09/2021 13:03:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΔΑ: 94ΘΥΩΛΟ-ΕΤΞ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar