«Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας & Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021-2022».

Θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης & ελαιολιπαντικών του Δήμου Σαλαμίνας & Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2021-2022».
Ημ/νια: 01/09/2021 14:46:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΑΔΑ: Ω53ΗΩ1Ε-ΛΑΙ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar