Κατακύρωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 8055/4873/22/1-η΄ από 02-08-2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Κιλκίς.

Θέμα: Κατακύρωση αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 8055/4873/22/1-η΄ από 02-08-2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της Δ.Α. Κιλκίς.
Ημ/νια: 01/09/2021 12:11:36
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6Χ6Ω46ΜΤΛΒ-5ΤΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar