Επικύρωση παραρτήματος του πρακτικού ελέγχου τεχνικών προσφορών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την «Προμήθεια (8) οκτώ απορριμματοφόρων» της Δ/νσης Καθ/τας & Ανακ/σης του Δήμου Ηρακλείου».

Θέμα: Επικύρωση παραρτήματος του πρακτικού ελέγχου τεχνικών προσφορών του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την «Προμήθεια (8) οκτώ απορριμματοφόρων» της Δ/νσης Καθ/τας & Ανακ/σης του Δήμου Ηρακλείου».
Ημ/νια: 01/09/2021 13:23:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΔΑ: ΨΘΦΜΩ0Ο-ΞΦΠ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar