Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Θέμα: Έγκριση τoυ πρακτικού Νο3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων – Ελαιολιπαντικών» του Δήμου Δράμας, των νομικών του προσώπων και επιχειρήσεων, για το 2022» και κατακύρωση του διαγωνισμού.
Ημ/νια: 01/09/2021 13:49:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι2ΦΩ9Μ-Δ6Ι
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar