Κατάρτιση όρων της διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, -βάσει της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 41/2019- με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Θέμα: Κατάρτιση όρων της διακήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού για την επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, -βάσει της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας 41/2019- με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Ημ/νια: 31/08/2021 21:52:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ4ΜΩΞΩ-Μ0Μ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar