ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Α ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (ΕΤΟΣ 2023)

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΗΣ Δ.Α ΧΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΜΕ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ (ΕΤΟΣ 2023)
Ημ/νια: 28/08/2021 08:48:51
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΚ4Θ46ΜΤΛΒ-Ψ5Σ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar