«Περί έγκρισης πρακτικών Διαγωνισμού (1 Α /20-8-2021 και 1 Β/20 -8-2021 δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης, και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών)για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των ΝΠΔΔ ΄΄ »(Υπ. αριθμ. 161/2021 Απόφαση Ο.Ε)

Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικών Διαγωνισμού (1 Α /20-8-2021 και 1 Β/20 -8-2021 δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης, και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών)για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και λιπαντικών) για τις ανάγκες του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και των ΝΠΔΔ ΄΄ »(Υπ. αριθμ. 161/2021 Απόφαση Ο.Ε)
Ημ/νια: 27/08/2021 10:47:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Π65Ω92-Δ7Ψ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar