Έγκριση πρακτικού 26/2021 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 12/2021, για την «προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-diesel) για το Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω (Κωδικός CPV: 09100000-0)

Θέμα: Έγκριση πρακτικού 26/2021 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού 12/2021, για την «προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης-diesel) για το Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω (Κωδικός CPV: 09100000-0)
Ημ/νια: 26/08/2021 12:21:57
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
ΑΔΑ: 69ΦΓ46904Τ-2ΝΕ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar