Λύση Σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων στα πλαίσια του υπ΄αριθμ. 7-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού

Θέμα: Λύση Σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων στα πλαίσια του υπ΄αριθμ. 7-2019 Συνοπτικού Διαγωνισμού
Ημ/νια: 24/08/2021 13:51:02
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ3Ο469Β7Δ-ΙΤΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar