Απόφαση έγκρισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}

Θέμα: Απόφαση έγκρισης τεύχους τεχνικών προδιαγραφών – απαιτήσεων, για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης, για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 {(1 + 1 έτος) προαίρεση}
Ημ/νια: 24/08/2021 13:03:00
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 64Σ646ΜΤΛΒ-500
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar