ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Α.Π 6/2019- ΑΙΤΗΜΑ 6892/28.3.2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΞΗ 156/2021 ΤΟΥ ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ) Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13583/2021/07-06-2021 ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ 06/06/2023

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ Α.Π 6/2019- ΑΙΤΗΜΑ 6892/28.3.2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΑΞΗ 156/2021 ΤΟΥ ΣΤ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ) Α.Π. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13583/2021/07-06-2021 ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΩΣ 06/06/2023
Ημ/νια: 20/08/2021 14:10:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΑΔΑ: 67Β4ΩΛΕ-Κ68
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar