Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-369 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρ. 31 & σχετ. Α.Α.Υ Α-170 /2021 που αφορά δημοσίευση διαγωνισμ για τη σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δ.Η. , (εξ/θηκε από τον ανάδ. σχετ. 549 /2021 Β ΧΕΠ)

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-369 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρ. 31 & σχετ. Α.Α.Υ Α-170 /2021 που αφορά δημοσίευση διαγωνισμ για τη σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δ.Η. , (εξ/θηκε από τον ανάδ. σχετ. 549 /2021 Β ΧΕΠ)
Ημ/νια: 19/08/2021 08:24:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΔΑ: ΩΥΖΚΩ0Ο-2ΧΖ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar