Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για: α) την κατάρτιση Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και β) τη Διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από το ελεύθερο εμπόριο, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2023, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς (Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες Β΄ Φάσης – Οικονομικών Ετών 2022 και 2023)

Θέμα: Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για: α) την κατάρτιση Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και β) τη Διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από το ελεύθερο εμπόριο, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2023, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς (Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες Β΄ Φάσης – Οικονομικών Ετών 2022 και 2023)
Ημ/νια: 19/08/2021 13:26:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 609046ΜΤΛΒ-ΓΕ1
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar