ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -Έγκριση του αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιοποίηση των διαγραμμάτων που συνοδεύουν θεσμικές πολεοδομικές ρυθμίσεις (Β.Δ., Π.Δ., Υ.Α. κλπ) για όλη την χώρα και τηρούνται στο Υ.Π.ΕΝ. όπως δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ», για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -Έγκριση του αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιοποίηση των διαγραμμάτων που συνοδεύουν θεσμικές πολεοδομικές ρυθμίσεις (Β.Δ., Π.Δ., Υ.Α. κλπ) για όλη την χώρα και τηρούνται στο Υ.Π.ΕΝ. όπως δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ», για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Ημ/νια: 18/08/2021 13:33:58
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΡ84653Π8-ΞΥΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar