Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 8045/8/3-ιγ΄ από 26-6-2021 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, που αφορά στην προμήθεια καυσίμων θέρμανσης προς κάλυψη των ανελαστικών αναγκών του συνόλου των υπηρεσιών της Δ.Α. Ιωαννίνων για ένα (1) έτος από 01-1-2022 έως 31-12-2022, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας #48.387,10#€, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών, άνευ Φ.Π.Α.

Θέμα: Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 8045/8/3-ιγ΄ από 26-6-2021 Διακήρυξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, που αφορά στην προμήθεια καυσίμων θέρμανσης προς κάλυψη των ανελαστικών αναγκών του συνόλου των υπηρεσιών της Δ.Α. Ιωαννίνων για ένα (1) έτος από 01-1-2022 έως 31-12-2022, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, συνολικής εκτιμώμενης αξίας #48.387,10#€, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και δαπανών, άνευ Φ.Π.Α.
Ημ/νια: 17/08/2021 09:01:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΨΟΔΚ46ΜΤΛΒ-ΤΙΦ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar