Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ενός (1) Ρυμουλκού Οχήματος με Ημιρυμουλκούμενη Δεξαμενή Μεταφοράς Υγρού Οξυγόνου Χωρητικότητας 10.000 Λίτρων

Θέμα: Ηλεκτρονικός, Ανοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός, για την Προμήθεια Ενός
(1) Ρυμουλκού Οχήματος με Ημιρυμουλκούμενη Δεξαμενή Μεταφοράς
Υγρού Οξυγόνου Χωρητικότητας 10.000 Λίτρων
Ημ/νια: 13/08/2021 13:20:41
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΠΨ6-Σ53
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar