Απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 7590/21/568662-α από 31-05-2021 διακήρυξης της Δ.Α. Μεσσηνίας

Θέμα: Απόφαση κατακύρωσης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 7590/21/568662-α από 31-05-2021 διακήρυξης της Δ.Α. Μεσσηνίας
Ημ/νια: 12/08/2021 11:34:15
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: Ψ6ΤΧ46ΜΤΛΒ-Β18
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar