ΑΠΟΦΑΣΗ Εντολή Δημοπράτησης Επαναληπτικού Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ» (117ΠΜ-20-01)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Εντολή Δημοπράτησης Επαναληπτικού Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ» (117ΠΜ-20-01)
Ημ/νια: 12/08/2021 10:22:04
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΨΘ6-Γ9Χ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar