Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς” και “Οικονομικής προσφοράς” του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών “Επισκευή & συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι δύο (22) μήνες”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 948.760,00 €, με το Φ.Π.Α., έγκριση προσφορών, ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και λήψη απόφασης για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 60/2021)

Θέμα: Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς” και “Οικονομικής προσφοράς” του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών “Επισκευή & συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για είκοσι δύο (22) μήνες”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 948.760,00 €, με το Φ.Π.Α., έγκριση προσφορών, ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και λήψη απόφασης για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 60/2021)
Ημ/νια: 12/08/2021 12:32:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ4ΝΩΚΙ-ΚΔ0
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar