Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο : “Ανάθεση εργασιών πλύσης και πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αντιμετώπιση των αναγκών από τον κορωνοϊό (COVID-19)” προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.128,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού) (σχετ. ΑΔΣ 175/2021)

Θέμα: Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών με τίτλο : “Ανάθεση εργασιών πλύσης και πλύσης και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αντιμετώπιση των αναγκών από τον κορωνοϊό (COVID-19)” προϋπολογιζόμενης δαπάνης 139.128,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού) (σχετ. ΑΔΣ 175/2021)
Ημ/νια: 12/08/2021 11:24:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ32ΘΩΚΙ-ΠΩΓ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar