Α) Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών για τη έτη 2021- 2023», προϋπολογισμού 523.900,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β) Έγκριση αποστολής σχετικής προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Θέμα: Α) Έγκριση διακήρυξης μετά των παραρτημάτων, για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια και μεταφορά 6.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων σε τμήματα του δικτύου της Περιφέρειας Αττικής, στις παράπλευρες οδούς του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (S.R.) εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και σε συμβάλλουσες οδούς αυτών για τη έτη 2021- 2023», προϋπολογισμού 523.900,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Β) Έγκριση αποστολής σχετικής προκήρυξης σύμβασης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Ημ/νια: 11/08/2021 17:08:37
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΞΠ77Λ7-57Γ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar