ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ( ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2712/28-6-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 9601 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ Δ.Ε ΓΟΡΤΥΝΑΣ) ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ .ΣΥΜΒΑΣΗ 9116/22-6-21 ME ΑΔΑΜ 21SYMV008815097

Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ( ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 2712/28-6-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 9601 ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ Δ.Ε ΓΟΡΤΥΝΑΣ) ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 3 ΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ .ΣΥΜΒΑΣΗ 9116/22-6-21 ME ΑΔΑΜ 21SYMV008815097
Ημ/νια: 06/08/2021 11:06:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ1ΨΩ9Η-ΝΗΥ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar