ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘΜ:174/4-8-2021 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στη ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 68.983,32 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘΜ:174/4-8-2021
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στη ΔΕ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 68.983,32 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
Ημ/νια: 06/08/2021 12:15:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΗ6ΩΨΞ-7ΜΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar