ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘΜ:172/4-8-2021 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στη ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 67.237,88 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΑΡΙΘΜ:172/4-8-2021
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα στη ΔΕ ΙΝΑΧΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 67.237,88 € (συμπερ. ΦΠΑ 24%), έγκριση μελέτης, καθορισμός των όρων διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού»
Ημ/νια: 06/08/2021 10:46:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ3ΦΩΨΞ-2ΤΜ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar