«Κατακύρωση αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 10/07/2021, βάσει της υπ’αριθμ. 8055/2/5-γ΄ διακήρυξης για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης(αμόλυβδη βενζίνη – πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες του μηχανοκίνητου στόλου των ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Τ. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ και Α.Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ της Δ.Α. Ακαρνανίας, για το οικονομικό έτος 2022, με χρήση δικαιώματος προαίρεσης, προς παράταση/ανανέωση της συναφθείσας σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023.

Θέμα: «Κατακύρωση αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε την 10/07/2021, βάσει της υπ’αριθμ. 8055/2/5-γ΄ διακήρυξης για προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης(αμόλυβδη βενζίνη – πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες του μηχανοκίνητου στόλου των ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Τ. ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ και Α.Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ της Δ.Α. Ακαρνανίας, για το οικονομικό έτος 2022, με χρήση δικαιώματος προαίρεσης, προς παράταση/ανανέωση της συναφθείσας σύμβασης για το οικονομικό έτος 2023.
Ημ/νια: 05/08/2021 11:29:49
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: ΩΦ2046ΜΤΛΒ-ΝΘ2
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar