Έγκριση: α) πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2021» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ και β) της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου

Θέμα: Έγκριση: α) πρακτικού Αποσφράγισης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων έτους 2021» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΒ και β) της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
Ημ/νια: 05/08/2021 08:20:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.)
ΑΔΑ: 6ΡΜΘΟΛΠ9-Τ1Ω
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar