Α)Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προμήθεια τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, με γερανό και αρπάγη» Προϋπολογισμού 223.000,00€ με ΦΠΑ 24%, Β) Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την υπ.αρ. 6/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γ) Κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και Δ) Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης/διενέργειας διαγωνισμού.

Θέμα: Α)Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την «Προμήθεια τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, με γερανό και αρπάγη» Προϋπολογισμού 223.000,00€ με ΦΠΑ 24%, Β) Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με την υπ.αρ. 6/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Γ) Κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού και Δ) Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης/διενέργειας διαγωνισμού.
Ημ/νια: 04/08/2021 13:59:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
ΑΔΑ: 6ΚΑ5ΩΛΔ-ΥΨΧ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar