ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, σύμφωνα με την Ανοικτή διαδικασία, άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09100000-0), προς κάλυψη αναγκών της Δ.Α. Ευβοίας, για το έτος 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος).

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, σύμφωνα με την Ανοικτή διαδικασία, άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (CPV: 09100000-0), προς κάλυψη αναγκών της Δ.Α. Ευβοίας, για το έτος 2022, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος).
Ημ/νια: 03/08/2021 13:42:50
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΔΑ: 6ΛΦ946ΜΤΛΒ-84Ν
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar