Έγκριση πρακτικoύ (Νο3) της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο την Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη, προμήθεια πέντε (5) μεταχειρισμένων οχημάτων, προμήθεια επτά (7) νέων οχημάτων και ενός (1) μηχανήματος έργου

Θέμα: Έγκριση πρακτικoύ (Νο3) της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά στην κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού με αντικείμενο την Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ενός (1) φορτηγού ανατρεπόμενου με αρπάγη, προμήθεια πέντε (5) μεταχειρισμένων οχημάτων, προμήθεια επτά (7) νέων οχημάτων και ενός (1) μηχανήματος έργου
Ημ/νια: 02/08/2021 13:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ7ΧΩΗΔ-ΨΟ5
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar