880-«Έγκριση του 1ου σταδίου και 2ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς & υποφακέλων Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνηση, και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών για τα έτη 2022-2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού 909.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»

Θέμα: 880-«Έγκριση του 1ου σταδίου και 2ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς & υποφακέλων Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνηση, και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της ΠΕ Σερρών για τα έτη 2022-2023-2024, συνολικού προϋπολογισμού 909.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
Ημ/νια: 30/07/2021 12:59:40
Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ3Δ7ΛΛ-Λ0Θ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar