Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης), για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2021 και έως 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).

Θέμα: Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης), για τις ανάγκες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για το έτος 2021 και έως 31/12/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου (φυσικού και οικονομικού).
Ημ/νια: 30/07/2021 09:41:21
Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΔΑ: 6ΛΦΥΟΡ1Θ-ΥΑ8
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar