«Έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου 26507/23.06.2021 Πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μεταχειρισμένων συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων των οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου μας»

Θέμα: «Έγκριση του με αριθμό πρωτοκόλλου 26507/23.06.2021
Πρακτικού της Εκτιμητικής Επιτροπής και κατάρτιση των
όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκποίηση μεταχειρισμένων
συσσωρευτών και λιπαντικών ελαίων των
οχημάτων/μηχανημάτων έργου του Δήμου μας»
Ημ/νια: 30/07/2021 10:46:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ7ΞΩΕΚ-Χ7Δ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar