Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-282 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-5935 ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118/2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ).

Θέμα: Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-282 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ-5935 ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118/2020 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ).
Ημ/νια: 29/07/2021 14:28:43
Φορέας: ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΔΑ: 9ΤΡΚΟΞ1Β-Ι0Ι
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar