Έγκριση της αριθ. 216/2021 απόφασης Δημάρχου περί: Ακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών Α΄Βαθμιας & Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ)» με αρ. πρωτ. 6602/14.07.2021 και συστημικό αριθμό 135334 λόγω σφάλματος στην ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης αυτού και Επαναπροκήρυξη αυτού με τους ίδιους όρους”

Θέμα: Έγκριση της αριθ. 216/2021 απόφασης Δημάρχου περί: Ακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, των Σχολικών Επιτροπών Α΄Βαθμιας & Β΄Βαθμιας Εκπαίδευσης, του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ)» με αρ. πρωτ. 6602/14.07.2021 και συστημικό αριθμό 135334 λόγω σφάλματος στην ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης αυτού και Επαναπροκήρυξη αυτού με τους ίδιους όρους”
Ημ/νια: 29/07/2021 12:51:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ
ΑΔΑ: 60ΑΒΩ9Ν-Ι93
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar