Έγκριση πρακτικού 4/27-07-2021 της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2022-2024» (αριθμός διακήρυξης 6/2021, αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 113080)

Θέμα: Έγκριση πρακτικού 4/27-07-2021 της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων σχετικά με την «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2022-2024» (αριθμός διακήρυξης 6/2021, αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 113080)
Ημ/νια: 29/07/2021 13:57:54
Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΞΧ469Β7Κ-ΧΝΘ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar