Έγκριση μονομερούς παράτασης της υπ’ αρ. 93041 Σύμβασης με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Διακ. 03/2018).

Θέμα: Έγκριση μονομερούς παράτασης της υπ’ αρ. 93041 Σύμβασης με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού μειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Διακ. 03/2018).
Ημ/νια: 29/07/2021 10:08:35
Φορέας: Ο.ΣΥ. Α.Ε. – ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΑΔΑ: 6ΝΚΦΟΚΩ0-ΗΕΑ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar