ΑΠΟΦ.143/2021 Ο.Ε Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων

Θέμα: ΑΠΟΦ.143/2021 Ο.Ε Παροχή σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ για προσφυγή σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης (τριετής με προαίρεση) ανοικτού (άνω των ορίων) διεθνούς ηλεκτρονικού δημοσίου διαγωνισμού λόγω μη κατάθεσης προσφορών (άγονος) χωρίς τροποποίηση των αρχικών όρων
Ημ/νια: 28/07/2021 10:38:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΑΔΑ: Ψ13ΜΩΞ3-2ΒΡ
Source

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ:
Διεύθυνση: Αρχιμήδους 29
Ηράκλειο Κρήτης, 71306
ΤΗΛ: 2810 220885
FAX: 2810 220881
EMAIL: popek@popek.gr
Χάρτης πρατηρίων καυσίμων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ©  All rights reserved - Powered by Avatar